คลินิกโรคจาการทำงาน ให้บริการตรวจรักษา อังคาร-พฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00น. สถานที่ คลินิกโรคจาการทำงาน (ตึกเก่า)