กายภาพบำบัด

วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการสำหรับผู้ป่วยนอก 2 ช่วง คือ เวลา 08.00-12.00. เวลา 13.00-20.00 น. เปิดบริการสำหรับผู้ใน เวลา 09.30-16.00 น. วันเสาร์
เปิดบริการสำหรับผู้ป่วยนอก เวลา08.00-12.00 น.
เปิดบริการสำหรับผู้ใน เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ เวชกรรมฟื้นฟู(ตึกเก่า)