แพทย์แผนไทย

สถานที่ ชั้นG อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ -OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน
วันอังคาร -OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - นวดเท้าคลินิก NCD OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน
วันพุธ - OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - นวดเท้าคลินิก NCD OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน
วันพฤหัสบดี - OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - นวดเท้าคลินิก NCD OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน
วันศุกร์ - OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร OPD แพทย์แผนไทย - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน
วันเสาร์ - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ พอกยาจ่ายยาสมุนไพร - คลินิกเวชกรรมไทย - ให้บริการนวด ประคบ พอกยา จ่ายยาสมุนไพร - ให้บริการผู้ป่วยใน

หมายเหตุ - วันจันทร์ –พุธ ให้บริการนอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น. - จำหน่ายลูกระคบสด/แห้ง และยาสมุนไพรบำรุงน้ำนม - ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทยทุกวันทำการ - หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์