สถานที่ ชั้นG อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ คลินิกวัณโรค คลินิกวัณโรค
วันอังคาร คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก
วันพุธ นภาคลินิก นภาคลินิก
วันพฤหัสบดี คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก
วันศุกร์ คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก คลินิกวัณโรค/บริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/นภาคลินิก