โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร IC</a></li>. 

  คู่มือ / แนวปฏิบัติ

หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2565
เวลา 11:09:20 น.
แผ่นพับเชื้อดื้อยา
23 5
ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:41 น.
แนวทางดูแลผู้ป่วยที่มีสาย Double Lumen Catheter
17 1
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:25 น.
เข็มทิ่มตำ สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง (แนวทางและใบบันทึก)
30 11
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:15 น.
คู่มือมาตรฐาน IC 64 (รูปเล่ม)
24 8
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:51 น.
Bundle of care
54 17
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:53 น.
IC Round
51 19
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:22 น.
แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัต
48 17
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:45 น.
คู่มือการทำความสะอาดมือ 65
55 20
ดาวน์โหลด