วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ คลินิกกระตุ้น/พัฒนาการเด็ก/ฝากครรภ์รายใหม่/คลินิกผู้สูงอายุ/ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ออกให้บริการชุมชน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ตรวจหู คอ จมูก ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ตรวจกระดูกและข้อ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ตรวจตา ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ตรวจกระดูกและข้อ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

หมายเหตุ นอกเวลาราราชการให้บริการฉุกเฉินและตรวจรักษาโรคทั่วไป เวลา 16.30-20.30น. สถานที่ คลินิกหมอครอบครัว
ตั้งอยู่ที่หนองเรือคำเยื้องเทสโก้โลตัสสาขากุมภวาปี