คลินิกฟ้าใส

หมายเหตุ ยาเสพติด,เลิกเหล้า ตั้งอยู่ที่ ตึกเก่า โทร 0955791464 , 0955791464
คลินิกเลิกบุหรี่ ตั้งอยู่ที่ ชั้นG อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร 085-6435206

วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ ยาเสพติด,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่ ยาเสพติด,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่
วันอังคาร ยาเสพติด,เลิกเหล้า, ยาเสพติด,เลิกเหล้า,
วันพุธ ยาเสพติด,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่ ยาเสพติด,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่
วันพฤหัสบดี ยาเสพติด,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่ เลิกบุหรี่
วันศุกร์ ยาเสพติด,เลิกเหล้า