คลินิกฝากครรภ์

หมายเหตุ คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โทร 042-334400ต่อ 4101และ081-793-7214
รับปรึกษา ตลอด24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ ชั้น1 ตึกกุมารเวชกรรม

วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ ฝากครรภ์ รายเก่าและ นรีเวช คลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
วันอังคาร ฝากครรภ์รายเก่าและ นรีเวช ให้การปรึกษาการเจาะน้ำคร่ำ คลินิกธาลัสซีเมีย
วันพุธ คลินิกครรภ์เสี่ยงสูงและนรีเวช คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง
วันพฤหัสบดี คลินิกนรีเวช วางแผนครอบครัว คลินิกครรภ์เสี่ยงสูงในโรงพยาบาลลูกโซน
วันศุกร์ คลินิกให้การปรึกษาก่อนตั้งครรภ์

หมายเหตุ ให้บริการยาฝังคุมกำเนิดทุกวัน