วัน/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00
วันจันทร์ ตรวจรักษาด้านกุมารเวชกรรม พัก -
วันอังคาร ตรวจรักษาด้านกุมารเวชกรรม พัก -
วันพุธ ตรวจรักษาด้านกุมารเวชกรรม พัก -
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาด้านกุมารเวชกรรม พัก -
วันศุกร์ ตรวจรักษาด้านกุมารเวชกรรม พัก -

หมายเหตุ นอกเวลาราราชการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
เวลา 16.00-20.00น. และ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการ เวลา 08.00-12.00น. สถานที่ ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน