คลินิกจิตเวช

เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งอยู่ที่ ชั้นG อาคารคอุบัติเหตุฉุกเฉิน