คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น

หมายเหตุ คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โทร 042-334400ต่อ 4101และ081-793-7214 รับปรึกษา ตลอด24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ ชั้น1 ตึกกุมารเวชกรรม

วัน/เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
วันจันทร์ รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น วัยรุ่นห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น วัยรุ่นห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์