วัน/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00
วันจันทร์ ตรวจศัลยกรรมกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พัก -
วันอังคาร ตรวจศัลยกรรมกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พัก -
วันพุธ ตรวจศัลยกรรมกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พัก -
วันพฤหัสบดี ตรวจศัลยกรรมกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พัก -
วันศุกร์ ตรวจศัลยกรรมกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พัก -

หมายเหตุ นอกเวลาราราชการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
เวลา 16.00-20.00น. และ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการ เวลา 08.00-12.00น. สถานที่ ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน