โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วย 

ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วย

โรงพยาบาลกุมภวาปี และผู้ป่วยทุกคน ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วยในครั้งนี้

เบื้องต้นเตียงได้จัดส่งมาแล้ว 24 เตียง จึงขอรายงานความคืบหน้ากับผู้บริจาคทุกท่านรับทราบและอนุโมทนาบุญ

และเตียงจำนวนที่เหลือ..ถ้าเตียงจัดส่งเรียบร้อยจะทยอยลงรูปและแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ค่ะ

ผู้ป่วยดีใจมาก..ที่รู้ว่ามีคนบริจาคเพื่อพวกเค้า..

ขอขอบคุณทุกความดีงาม และความเมตตาจากทุกท่านในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุค่ะ


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2561 เวลา : 09:01:51 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 387 ครั้ง