โรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 05 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:12:46 น.
ผู้ชม 1059 ครั้ง