วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. รอ.จักวาล หารไชย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมรมข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรข้าราชการที่ดี.รุ่นที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งกล่าวคำปณิธานข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบามสมเดจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทรเทพยวรางกูรเเละมอใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งโอกาทเเละอวยพรให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 1 จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมเเสนสุข อาคาร 3 ชั้น4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:11:35 น.
ผู้ชม 1092 ครั้ง